Privacy Policy

Teamcoaches respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Teamcoaches heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Teamcoaches.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

– Je voor- en achternaam
– Je bedrijfsnaam
– Je adresgegevens
– Je e-mailadres
– Je telefoonnummer
– Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken

Waarom ik gegevens nodig heb?
Ik verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Hoe worden je gegevens bewaart?
Teamcoaches zal jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jou gegevens langer moet bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Teamcoaches via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Aan wie geef ik je gegevens door?
Teamcoaches gebruikt je gegevens alleen voor mezelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

-Ikoula Hosting: De e-mail van Teamcoaches wordt gehost bij Ikoula Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Ikoula Hosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij Ikoula Hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Teamcoaches zijn op de servers van Ikoula Hosting opgeslagen.

-Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een Trainers of Coaches met wie ik separate overeenkomsten afsluit.

-Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Teamcoaches maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Teamcoaches maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@teamcoaches.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Teamcoaches is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op.

X