VAN DE BLOG

Weerstand bij Verandering? … Creëer Dialoog!

Bam! Er ligt een veranderopgave op tafel. Uitgedacht, uitgewerkt, goedgekeurd, vastgesteld. De top van de organisatie heeft er vele overleggen aan besteed. Er zijn inspanningen geleverd in heisessies en in directie-overleggen. Er zijn management- en leiderschapsdagen georganiseerd. Mooi! We kunnen de verandering uitvoeren zoals gepland. Zoals beschreven in een inventief veranderplan. Er wordt zelfs een projectgroep ingericht voor het veranderen van de cultuur met name op houding en gedrag.

Ontstaan van weerstand

Maar dan? De praktijk blijkt een weerbarstig tafereel te vertonen. Er ontstaat weerstand in de organisatie. En weerstand stagneert het veranderproces. In de teams die ik faciliteer worden er vragen gesteld: Waarom zijn we niet betrokken? Waarom moeten we veranderen? Wat doen we nu niet goed? Waarom worden we niet gehoord? Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van onze kennis en ervaring? Waarom is dit veranderplan niet van ons, maar vooral van de top? Is de top het eigenlijk wel met elkaar eens? En waarom is er geen heldere visie?

Ga de dialoog aan

Het zijn vragen uit de dagelijkse veranderpraktijk. En het zijn vragen die een remmende werking hebben op het veranderproces. Vragen waaraan aandacht moet worden besteed. Maar hoe dan? Signaleer, zie en hoor de weerstand en ga het gesprek aan met de betrokkenen. Creëer dialoog. Niet alleen top-down, maar ook bottom-up. Wees open, eerlijk en nieuwsgierig in het gesprek. Luister vooral en vraag door. En wees je bewust van de aannames die je doet. Reflecteer op elkaar. Maak het bespreekbaar. Creëer verbinding en vertrouwen. Ook die ene lastige buikpijnsituatie! Hoe spannend het ook is!

Eerst vertragen, dan versnellen

Vertraagt hierdoor het veranderproces? Ja, maar uiteindelijk zal er versnelling optreden doordat mensen meer betrokken raken, de urgentie van de verandering beter begrijpen, gehoord worden en mee gaan denken (win-win).

De dialoog maakt het verschil!

laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

X