Harry

Visie op Vitale Organisaties

In onze ogen is een dergelijke smalle visie op organisatievitaliteit een te beperkte benadering om echt impact te hebben op het functioneren van de organisatie. Het is een mooie eerste stap naar de zorg voor gezonde en vitale medewerkers. Maar bij “Vitale Organisatie” spreken wij over iets heel anders. Dat gaat veel verder en gaat enerzijds over een organisatie als een levend geheel dat op zich een gezonde en vitale entiteit kan (zou moeten) zijn en anderzijds over een integrale bedrijfskundige benadering van de problematiek binnen een organisatie. Door een holistische bril gezien als het ware. De gebruikelijke kenmerken van vitaal zijn, zoals die bij een persoon herkenbaar zijn, gaan ook op voor een organisatie als geheel. Dan spreken we o.a. ook over energiek, enthousiast, krachtig, flexibel, creatief, wendbaar, veerkrachtig, fit.

Lees verder
X