Posts on Sep 2018

Weerstand bij Verandering? … Creëer Dialoog!

Bam! Er ligt een veranderopgave op tafel. Uitgedacht, uitgewerkt, goedgekeurd, vastgesteld. De top van de organisatie heeft er vele overleggen aan besteed. Er zijn inspanningen geleverd in heisessies en in directie-overleggen. Er zijn management- en leiderschapsdagen georganiseerd. Mooi! We kunnen de verandering uitvoeren zoals gepland. Zoals beschreven in een inventief veranderplan. Er wordt zelfs een projectgroep ingericht voor het veranderen van de cultuur met name op houding en gedrag.

Lees verder

Visie op Vitale Organisaties

In onze ogen is een dergelijke smalle visie op organisatievitaliteit een te beperkte benadering om echt impact te hebben op het functioneren van de organisatie. Het is een mooie eerste stap naar de zorg voor gezonde en vitale medewerkers. Maar bij “Vitale Organisatie” spreken wij over iets heel anders. Dat gaat veel verder en gaat enerzijds over een organisatie als een levend geheel dat op zich een gezonde en vitale entiteit kan (zou moeten) zijn en anderzijds over een integrale bedrijfskundige benadering van de problematiek binnen een organisatie. Door een holistische bril gezien als het ware. De gebruikelijke kenmerken van vitaal zijn, zoals die bij een persoon herkenbaar zijn, gaan ook op voor een organisatie als geheel. Dan spreken we o.a. ook over energiek, enthousiast, krachtig, flexibel, creatief, wendbaar, veerkrachtig, fit.

Lees verder

De kracht van het stellen van vragen

Tijdens mijn opleiding tot Action Learning Coach aan de Action Learning Academy werd regelmatig de kracht van het vragen stellen onderstreept. En het is waar: Reageren vanuit een goede vraag, biedt meer dan dat je je in het gesprek laat leiden door zelfbedachte oplossingen of je eigen oordeel. Dat inspireerde me tot de volgende column n.a.v. een gebeurtenis in onze thuissituatie:

Het is zondagochtend.

Lees verder

Ben jij een teamplayer?

Veel organisaties zijn gek op teamplayers. Waarom? Omdat teamplayers bepaalde eigenschappen bezitten die heel waardevol zijn voor een organisatie. En daarom is het vinden (én binden) van mensen die over deze eigenschappen beschikken misschien wel de grootste uitdaging waar veel organisaties op dit moment mee worstelen. Maar hoe komt dit eigenlijk?

Lees verder

Doe jij het liever alleen?

Als teamcoach kom ik regelmatig in contact met teamleden die me, soms met een gepast schuldgevoel, vertellen dat ze liever helemaal niet willen samenwerken. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: “Ik kan het net zo goed alleen doen, want tegen de tijd dat ik het heb uitgelegd aan een collega, was ik er al mee klaar geweest.” Als je vervolgens aan een ander teamlid vraagt wat ze van die collega vinden ‘die het liever alleen doet’, dan vinden ze zelden dat ‘samenwerken’ een kwaliteit is van die betreffende collega. Ze zeggen dan eerder iets in de trant van: “Hij zou wel wat beter mogen samenwerken.”

Lees verder
X